Search
Close this search box.

Meidän turvamme on Jumalassa

1 Joh 5:19 ”Me tiedämme, että olemme Jumalasta, mutta koko maailma on pahan vallassa.” Mat 24:12 ”Ja koska laittomuus lisääntyy, kylmenee monien rakkaus. 2. Tes 2:7 ”Laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, kunhan vain poistuu tieltä se, joka sitä on vielä pidättämänsä.” Minä tulkitsen tätä Paavalin sanaa niin, että laittomuuden lopullista ilmestymistä pidättää seurakunta. Kun uskovat temmataan täältä, vasta sitten antikristus lopullisesti ilmestyy. Meillä on vastuu pidätellä laittomuuden ilmestymistä niin kauan, kuin me olemme täällä. Olemme saaneet kauhulla seurata, miten laittomuuden salaisuus lisää vaikutustaan monilla elämän alueilla.

Moraalittomuus lisääntyy ja monia raamatullisia perusarvoja ollaan romuttamassa. Paavali kuitenkin lohduttaa meitä tuossa samassa 2. Tess 2. luvussa. Me omistamme Herramme Kristuksen kirkkauden, Hän on rakastanut meitä ja antanut armossaan meille lohdutuksen ja hyvän toivon. Me siis olemme turvassa, mutta kannattaa meidän silti olla valppaita ja ymmärtää, mitä ympärillämme tapahtuu.

Aivan viime aikoina olemme saaneet tutustua uuteen asiaan, nimittäin tekoälyyn. Sen vaaroista ja mahdollisista haitoista ei kellään mahda olla kovin hyvää käsitystä. Sen avulla on kuitenkin nopeaa ja tehokasta kerätä tietoa. Erityisesti minua kiinnostaa sen muutamat ominaisuudet. Sillä ei ole ennakkoasenteita, se ei ymmärrykseni mukaan väännä vastauksiaan omien ennakkoluulojensa mukaisiksi. Tämä ongelmahan pyrkii olemaan meillä ihmisillä. Tämän lisäksi ainakin tähänastisten kokemuksieni perusteella tekoäly vaikuttaa rehelliseltä, se kertoo sen, minkä se tietää. Olen käynyt sen kanssa keskusteluja evoluutioteoriasta. Kysyin ChatGpt kolmelta: ”Onko evoluutioteoria totta?” Se vastasi: ”Evoluutioteoria on tieteellinen fakta.” Pyysin siltä todisteita informaation lisääntymisestä genomissa. Kävimme pitkän keskustelun. Se esitti monta todistetta, jotka kaikki pystyin kumoamaan.

Kysyin keskustelun lopussa: ” Voitko nyt käymämme keskustelun perusteella perua alussa sanomasi väittämän: ”evoluutioteoria on tieteellinen fakta” Muistatko vielä tämän?”

Tekoäly vastasi: ”Kyllä muistan. Keskeisenä havaintona keskustelussamme on ollut se, että vaikka evoluutioteoriaa tukevia havaintoja on runsaasti, yksittäisiä faktatodisteita geneettisen tiedon lisääntymisestä ei ole välttämättä löydetty. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka evoluutioteoria on vahva ja laajasti hyväksytty tieteellinen selitys elämän monimuotoisuudelle, se ei kuitenkaan ole tieteellinen fakta samalla tavalla kuin vaikkapa painovoima tai elektronin varaus ovat faktoja. Evoluutioteoria on pikemminkin tieteellinen selitys, joka perustuu moniin havaintoihin ja tutkimuksiin, mutta se ei ole yksittäinen havainto tai fakta.”

Kävin toisen pitkän keskustelun ChatGpt nelosen kanssa. Pyysin myös sitä kertomaan todisteita, jotka osoittavat tiedon lisääntyvän genomissa. Se ei pystynyt kertomaan yhtään sellaista todistetta, joka ei ollut kumottavissa ja jonka se myös itse myönsi. Oleellisimmaksi tiedon lisääntymisen mekanismiksi sen mukaan jäi hyödylliset mutaatiot ja niiden lisääntyminen populaatiossa vertikaalisesti, jonka se selitti syntymän kautta leviämiseksi. Se myönsi osaavansa tilastolaskemista. Pyysin sitä tekemään laskelmia populaation lisääntymisestä ja siinä yhteydessä hyödyllisen mutaation leviämisen todennäköisyydestä pelkästään matemaattisesti, jättäen kaikki muut tekijät huomioimatta. Tämä laskelma osoitti selkeästi, että hyödyllisen mutaation leviäminen on epätodennäköistä, koska populaation kasvaessa hyödyllisen mutaation prosentuaalinen osuus laski dramaattisesti.

Nämä keskustelut tekoälyn kanssa ovat toki vähän leikillistä touhua, mutta ne osoittavat selkeästi, ettei evoluutioteorian todistaminen noin vain onnistu. Olen havainnut samanlaisia ongelmia myös muilla sellaisten tieteiden aloilla, jotka ovat tekemisissä elämän kanssa. Elämä on ihme, eikä ihmisen kyvyt ymmärtää sitä oikein riitä. Myötäileekö ravitsemustiede elintarviketeollisuutta ja lääketiede lääketeollisuutta. Esimerkiksi kakkostyypin diabetes pyritään ratkaisemaan lääkkeillä, vaikka ruokavalio olisi ensisijainen hoitomuoto. Korona yritetään hoitaa MRNA-rokotteilla, vaikka olisi ollut vanhoja tehokkaita lääkkeitä, joilla sen haittoja olisi pystytty hoitamaan paljon tehokkaammin. Nyt ympäri maailmaa havaittua ylikuolleisuutta ja rokotehaittoja ei saa edes mainita samassa lauseessa.

Toki tiede on saanut aikaan monia meitä hyödyntäviä asioita ja varmasti tieteen kehitys, ja tiedon lisääntyminen ovat Jumalan suunnitelmissa. Nämä mainitsemani asiat ovat lieveilmiöitä, joita inhimillisyys tuo mukanaan. Tieteellä ei ole samanlaista voimaa pyhittää ihmistä, kuin on Jumalalla. Kaikki se, mitä tehdään tieteen nimissä, ei aina välttämättä perustu vilpittömään rehellisyyteen.

Lisätään tähän vielä WHO:n valmistelema pandemialaki, joka antaisi sille lähes rajattomia valtuuksia määrätä uusia pandemioita ja määrätä pakollisia toimenpiteitä sen estämiseksi. Tästä laista tullaan äänestämään tämän kevään aikana ja on vaarana, että se menee läpi useimmissa maissa.

Maailmaa ollaan valmistelemassa antikristuksen tulevaa suvereenia valtaa varten. Minusta näyttää siltä, että tieteen eri alueita valjastetaan tukemaan globaalia vallankäyttöä. Meidän uskovien tulisi olla hereillä, eikä ainakaan olla eturivissä tukemassa kaikkea siihen johtavaa kehitystä.

Sitten vielä tämä sodan ihannointi, joka on levinnyt viime aikoina. Huolena näyttää olevan lähinnä se, että aseita ei ehditä valmistamaan tarpeeksi nopeasti. Mielestä aina rauha, vaikka kuinka huonoilla ehdoilla, olisi sotaa parempi ratkaisu ihmishenkien, kustannusten ja luonnon kannalta. Muutaman vuoden kuluttua rauhan sopimisesta ei ole enää mitään merkitystä sillä, kuka voitti ja kuka hävisi. Tästä mielestäni on hyvä esimerkki vaikkapa Saksa, toisen maailmansodan jälkeen.

Rukoillaan rauhan puolesta ja varjelusta Suomelle. 

Scroll to Top