Valinta

Käyttäjän Marjut Rantala kuva
Pe, 30.11.2018 -- Marjut Rantala

Olemme joka päivä valintojen edessä, niin pienien kuin suurienkin - mitä tänään puen päälleni, mitä söisin tänään, menenkö töihin autolla vai pyörällä, uskaltaisinko vaihtaa uuteen tarjottuun työpaikkaan, rohkenisinko ottaa vastaan seurakunnassa tarjotun vastuutehtävän? Meille näillä valinnoilla on henkilökohtaista merkitystä. Ne vaikuttavat millaisena koen elämäni. Oliko minulla tänään hyvä päivä?

Olemme valinneet ja tulemme valitsemaan elämämme varrella asioita: ammatti, puoliso, missä ja miten asun, mitä harrastan, miten käytän aikaani. Meille on annettu vapaus valita hyvän ja pahan välillä. Meillä on valta päättää ja valita mitä me teemme tai puhumme, mitä sanoja tiputtelemme suusta ulos tai miten käyttäydymme lähimmäistämme kohtaan- onko se rakentavaa vai hajottavaa? Valintoihimme vaikuttavat totta kai elämänkokemuksemme; kun on enemmän ikää, myös asenteemme ja ymmärryksemme kasvavat kokemuksien (pettymyksien ja onnen hetkien) myötä.

 

Sivistyssanakirja antaa seuraavat selitykset valinnalle:

Valita (valinta) =

  1. ottaa, erottaa käyttöön, haltuunsa, eroon, erilleen tms. jokin tai joitakin tarjolla, ehdolla olevien joukosta tai vaihtoehdoista.
  2. ottaa, kutsua useiden henkilöiden joukosta joku johonkin tehtävään, virkaan tms.

 

Jumalakin valitsi oman kansansa itselleen. »Tänään Herra, teidän Jumalanne, käskee teidän noudattaa näitä määräyksiä ja säädöksiä. Eläkää niiden mukaisesti ja seuratkaa niitä koko sydämestänne ja koko sielustanne. Te olette tänään tunnustaneet Herran Jumalaksenne ja luvanneet vaeltaa hänen teitään, noudattaa hänen lakejaan, käskyjään ja säädöksiään ja totella häntä. Myös Herra on tänään ilmoittanut, että hän lupauksensa mukaan pitää teidät omana kansanaan, kun vain noudatatte kaikkia hänen käskyjään. Hän on luvannut asettaa teidät kaikkien luomiensa kansojen yläpuolelle, että ylistäisitte häntä ja tuottaisitte hänelle kunniaa ja mainetta. Silloin te olette Herran lupauksen mukaisesti hänen pyhä kansansa.» (5. Mooseksen kirja 26:16-19)

Jumala antoi kansalleen usein mahdollisuuden valita asioita, tekemisiä, ihmisiä tehtäviin jne. Hän antoi kansalleen vapauden valintoihin, kunhan he tunnustavat Jumalan Herrakseen ja palvelevat vain Häntä »Neuvo kansalle tarkoin säännökset ja lait, opeta sille tie, jota sen tulee kulkea, ja kaikki, mitä sen tulee tehdä. Mutta sinun itsesi tulee valita kansan keskuudesta kelvollisia, Jumalaa pelkääviä, rehellisiä ja lahjomattomia miehiä ja asettaa heidät kansalle tuhannen, sadan, viidenkymmenen ja kymmenen päälliköiksi. » (2.moos. 18:20-21)

Jeesus eli koko elämänsä olemalla kuuliainen Isälleen ja kuuntelemalla Isän ääntä ja toteuttamalla Isän tahtoa maan päällä. Jeesus teki myös valinnan olla kuuliainen loppuun saakka Isän tahdolle ja vei päätökseen sen, miksi Hän oli tullut.

»Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen   vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa, hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti. » (Fil. 2:6-8)

»Isä rakastaa minua, koska minä annan henkeni – saadakseni sen jälleen takaisin. Kukaan ei sitä minulta riistä, itse minä sen annan pois. Minulla on valta antaa se ja valta ottaa se takaisin. Niin on Isäni käskenyt minun tehdä.» (Johannes 10:17-18)

Ja tämän Jeesus teki meidän tähtemme!  On suurta armoa, että saamme olla valitsemassa asioita elämässämme. Olkaamme siis kiitollisia!

Kun olet tilanteen edessä, jossa joudut valitsemaan kiusauksen ja sen torjumisen välillä, rohkaisen vastustamaan kiusausta. Ensimmäinen torjunta on voitto ja sen jälkeen valinta helpottuu kerta kerran jälkeen ja kantaa hedelmää pitkässä juoksussa. Kuten Pekka Perho saarnasi tammikuussa 2018, että kun näemme sen siemenen ja siunaamme sitä ja rohkaisemme, niin se kantaa aikanaan hedelmää. Ensin on siemen ja vasta kasvun jälkeen tulee hedelmä.

 

Tee siis hyvä valinta elämässäsi juuri nyt ja seuraa Jeesusta koko sydämisesti!

 

Marjut Rantala